ČERVENÍK 2018

Účinkujúci: …čoskoro

Cena vstupeniek:
10 € – jednodňová vstupenka piatok / sobota 
15 € – permanentka 
40 € – VIP permanentka
VIP permanentka zahŕňa: klimatizovaný / vykurovaný stan, v ktorom sa bude vo večerných hodinách podávať studené a teplé jedlo.

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Zmena miesta, času a programu vyhradená!

PROMOTION

VSTUPENKY